Tillbaka till Kontakt

Båtplatser och båtrampen

Föreningen har 78 båtplatser i Forssjösjön, dessa finns vid Barktippen. Båtplatser hyrs ut till medlemmar. Vid Forssjösjön finns även en båtramp. Båtrampen kan nyttjas fritt av medlemmar.

För att öka säkerheten har föreningen en låst bom vid infarten till Barktippen. Koden byts en gång per år och lämnas enbart ut till medlemmar. Det är varje medlems ansvar att inte lämna koden vidare till obehöriga.