Vi vill gärna veta vad du tycker!

Vi i styrelsen vill gärna ta del av våra medlemmars synpunkter på föreningens verksamhet. Vad tycker just du att vi ska satsa lite extra på? Hur är fisket i Forssjösjön? Är det något vi kan förbättra vid Ljusgryten? Finns det något som vi skulle kunna göra för att engagera fler barn och unga? Alla tankar och synpunkter är välkomna!

Lämna dina synpunkter via mail forssjofvf@gmail.com eller direkt till någon av oss i styrelsen (kontaktuppgifter hittar du här).

Hälsningar styrelsen