Prislista

Avgifter  Enskild Familj
Medlemsavgift 100 kr/år 200 kr/år
Fiskekort Forssjösjön (årskort) inkl. medlemsavgift 400 kr/år 600 kr/år
Fiskekort Forssjösjön (dagskort) 70 kr/dag
Fiskekort Ljusgryten (dagskort) 200 kr/dag

*I familj ingår hemmaboende barn under 18 år

Avgift Medlem Icke medlem
Båtplats 750 kr/år
Ställplats båtkärra 500 kr/år
Båtramp 0 kr/år 500 kr/år
Fiskestugan 500 kr/gång 1000 kr/tillfälle
Familjekräftfiske 650 kr/tillfälle
Kräftarrende 25 kr/löpmeter

Avgift betalas till föreningens bg 5534-4535 eller via swish till 1232092914, när du skickat din betalning skickar du ett mail med ditt namn och din adress till forssjofvf@gmail.com