Tillbaka till Kontakt

Båtplatser, ställplatser och båtrampen

Föreningen har 78 båtplatser i Forssjösjön, dessa finns vid Barktippen. Båtplatser hyrs ut till medlemmar. Utöver båtplatserna finns 20 ställplatser för båtkärror. Vid Forssjösjön finns även en båtramp. Båtrampen kan nyttjas fritt av föreningens medlemmar.

För att öka säkerheten har föreningen en låst bom vid infarten till Barktippen. Koden byts en gång per år och lämnas enbart ut till medlemmar. Det är varje medlems ansvar att inte lämna koden vidare till obehöriga.