Kontakt

Kontaktpersoner Namn Telefon
Medlemskap och båtplatser Johanna Siverskog 0708-13 33 72
Kräftfiske, Familjefiske Tomas Rundström 070-79 427 10
Kräftfiske, arrende löpmeter Lars Siverskog 0708-396 301
Fiskestugan Tomas Rundström 070-79 427 10
     
Fiskekontrollant Forssjösjön Håkan Siverskog 070-279 27 34
Ungdomsverksamhet Kim Claesson
Rolf Gran
076-186 02 01
070-256 00 25
Tävlingsverksamhet Kim Claesson
Micke Bohman
076-186 02 01
Ljusgryten Rolf Gran
Mats Hagström
070-256 00 25
070-667 46 22
Valberedning Håkan Siverskog
Jonas Larsson
072-36 114 83
070-71 839 45

Mail: forssjofvf@gmail.com

Båtplatser, ställplatser och båtrampen

Föreningen har 78 båtplatser i Forssjösjön, dessa finns vid Barktippen. Båtplatser hyrs ut till medlemmar. Utöver båtplatserna finns 20 ställplatser för båtkärror. Vid Forssjösjön finns även en båtramp. Båtrampen kan nyttjas fritt av föreningens medlemmar. För att öka säkerheten har föreningen en låst bom vid infarten till Barktippen. Koden byts en gång per år och …

Fiskehuset

Tomas Rundström 0150-109 15, 070-79 427 10

Kräftfiske

Vid tre fredagar i augusti varje år anordnar föreningen kräftfiske i Forssjösjön för sina medlemmar. Vid varje tillfälle finns mellan 10-15 kräftlotter till försäljning. Varje kräftlott är ca. 100 meter lång och 20 burar ingår till varje lott.  Kräftlotterna släpps för bokning i juni varje år och annonsering sker då här på hemsidan, via Facebook …

Ljusgryten

Ljusgryten är en vacker lite sjö som ligger cirka 12 km norr om Katrineholm. I Ljusgryten kan du fiska ädelfisk – regnbåge och öring. Fisk sätts i under hela året och föreningen har god uppsikt över när det behöver sättas i ny fisk. Öppettiderna är 05:00 till 22:00. Runt sjön finns flera vindskydd och flera …

Medlem

Medlemskap och båtplatser Johanna Siverskog 0708-13 33 72

Ungdomsverksamhet

I dagsläget bedriver inte föreningen någon ungdomsverksamhet.