Fiskeregler Forssjösjön

Följande regler gäller vid fiske i Forssjösjön:

Allmänna regler
• Fiske är endast tillåtet med kastspö, metspö och pimpel. Endast ett spö får användas i taget. Alla andra fiskemetoder är förbjudna.
• Barn under 18 år fiskar gratis i sällskap med betalande målsman.
• Fiske får inte ske med båtmotorn igång.
• Kräftor får inte fångas.
• Om du bryter mot reglerna upphör fiskerätten direkt.
• Fiske får inte bedrivas närmare än 100 meter från bebyggd strand eller badplats.
• Styrelsen har rätt att göra ändringar eller tillägg i regler och anvisningar under pågående säsong.
• Övrig fiskelagstiftning gäller utöver dessa regler.
• Fiske får enbart ske för eget bruk, inte till försäljning.

Min- och maxmått
Följande gäller:
• Abborre – max 38 cm
• Gädda – max 75 cm
• Gös – min 45 cm och max 75 cm

Fångstbegränsning max 2 gös/fiskekort/medlem och dag.
Fisk som inte håller mini- eller maxmått eller fångas under förbudstiden ska omedelbart återsättas.

Fredningsförbud
Fångstförbud för gös under lekperioden dvs. den 15/5 till 25/6.