Isättning av fisk i Ljusgryten

Nu är vi återigen igång med isättning av fisk i Ljusgryten.