Nytt år – dags att betala ny medlemsavgift

Medlemsavgifterna för 2023 är:

Avgifter  Enskild Familj*
Medlemsavgift (ej fiskekort) 100 kr/år 200 kr/år
Medlemsavgift inkl. fiskekort Forssjösjön (årskort) 400 kr/år 600 kr/år

* I familj ingår hemmaboende barn under 18 år

Avgift betalas till föreningens bg 5534-4535 eller via swish till 1232092914, när du skickat din betalning skickar du ett mail med ditt namn och din adress till forssjofvf@gmail.com. Om avgiften gäller familj skickar du namn på samtliga i familjen.