Höjt pris för fiskekort i Ljusgryten

Priset för dagskort i Ljusgryten höjs från och med den 15 mars till 200 kr. Prishöjningen sker till följd av ökade transportkostnader och ökat pris för sättfisk.