KM i pimpel

Deltävling 2 kommer att äga rum söndagen den 21/2 kl. 10.00-13.00 på Täljaren. Samling vid fiskestugan på Barktippen kl. 9.15 för gemensam avresa till Täljaren kl. 9.30.

Pga. Covid-19 kommer vi inte anordna något gemensam lunch. Däremot kommer det finnas en eld tänd så att det är möjligt att grilla sin egen korv.